સ્વામી વિવેકાનંદ ગુજરાત રાજ્ય યુવા બોર્ડ બનાસકાંઠા દ્ધારા સરહદ પર જવાનો સાથે “પહેલી રાખી દેશ પ્રેમ કી” કાર્યક્રમ યોજાયો

ભાભર,

સ્વામી વિવેકાનંદ ગુજરાત રાજ્ય યુવા બોર્ડ બનાસકાંઠા દ્ધારા સરહદ પર જવાનો સાથે “પહેલી રાખી દેશ પ્રેમ કી” કાર્યક્રમ યોજાયો હતો જેમાં  સ્વામી વિવેકાનંદ ગુજરાત રાજ્ય યુવા બોર્ડ દ્ધારા પહેલી રાખી દેશ પ્રેમ કી કાર્યક્રમ સમગ્ર રાજ્ય માં થઇ રહ્યા છે. ગુજરાત ના ૧૮,૫૫૪ ગામ માંથી બહેનો અને આગેવાનો દ્ધારા રાખી અને પત્ર જવાનો ને સમર્પિત કરવામાં આવ્યા. તે અંતર્ગત સ્વામી વિવેકાનંદ ગુજરાત રાજ્ય યુવા બોર્ડ, બનાસકાંઠા જીલ્લા સંયોજક ગૌરાંગ પાધ્યા ની સુચના થી સમગ્ર ટીમ દ્ધારા જીલ્લા માં ૧,૧૦૦ પ્રોગ્રામ સાથે ૧,૫૦૦ રાખી અને પત્ર એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં માઁ ભારતી ની રક્ષા કરતા જવાનો ની રક્ષા માટે બહેનો દ્ધારા પ્રા્ર્થના કરી વિજય સુત્ર રુપે અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં જીલ્લા ની સરહદી વિસ્તાર નડાબેટ ખાતે જવાનો ને માઁ નડેશ્વરીના આશીર્વાદ મેળવીને સમર્પિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે કાર્યક્રમ ના અધ્યક્ષ મા.ધારાસભ્ય કિર્તિસિંહજી વાઘેલા, ઝોન સંયોજક બિપિનભાઇ ઓઝા , બોર્ડર કમાન્ડર, જીલ્લા સંયોજક ગૌરાંગ પાધ્યા વિનોદ પટેલ, સુઇગામ મામલતદાર નડેશ્વરી માતાજી ટ્રસ્ટ ના ટ્રસ્ટી કરમણ ભાઈ, સહસ્યોજક ઉમેશભાઇ પ્રજાપતિ, ભરતસિંહ વાઘેલા સંયોજક ગુજરાત રાજ્ય યુવા બોર્ડ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ના તાલુકા સંયોજકો માં રાણાભાઈ રાજપુરોહિત ,શેલેશભાઈ ચૌધરી, ભરતભાઇ પ્રજાપતિ, મહેશભાઈ પટેલ ગમનભાઈ સુથાર, યોગેશભાઈ  પંડ્યા  લક્ષ્મનગીરી ગોસ્વામી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

રિપોર્ટર : બાબુભાઇ ચૌધરી, ભાભર

Related posts

Leave a Comment